+48 605 341 452      ZAŁÓŻ KONTO      LOGOWANIE     USUŃ KONTO

REFUNDACJE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodek Pomocy Społecznej

 

Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się oraz barier technicznych.

Dofinansowanie można otrzymać między innymi na:

 • łóżko rehabilitacyjne,
 • podjazdy szynowe do samochodu,
 • podnośnik transportowy i kąpielowy,
 • wiele innych pomocy technicznych.

Wysokość dofinansowania wynosi do 80% poniesionych nakładów.

Wymagane dokumenty, które należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej:

 • wypełniony wniosek o dofinansowaniu (druk otrzymasz w każdym PCPR, OPS),
 • zaświadczenie od lekarza specjalisty, z zaleceniem zakupu danego sprzętu,
 • fakturę proformę - którą otrzymasz od nas (w tym celu zadzwoń lub przyślij ksero zaświadczenia lekarskiego),
 • oświadczenie o miesięcznych dochodach na członka rodziny,
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

 

Jeżeli masz jakikolwiek problem z przygotowaniem dokumentów - zadzwoń!

 

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych.

Dofinansowanie obejmuje przystosowanie miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej do jej potrzeb w ramach codziennego funkcjonowania. Dofinansowanie obejmuje sprzęt  oraz wszelkie prace adaptacyjno- budowlane wraz z wykonaniem:
 • wind i podnośników przybalkonowych,
 • platform pionowych i skośnych,
 • podjazdów
 • schodołazów,
 • adaptacji łazienek itp.

Wysokość tego dofinansowania wynosi do 80% poniesionych nakładów.

Dokumenty, które należy złożyć w PCPR lub Ośrodku Pomocy Społecznej:

 • wypełniony wniosek (druk dostępny w lokalnym PCPR),
 • dokument stwierdzający podstawę prawną zameldowania w lokalu, gdzie będą likwidowane bariery architektoniczne,
 • kosztorys i projekt wykonania prac likwidacyjnych bariery architektonicznej,
 • uzgodnienia zakresu prac z właścicielem budynku (Spółdzielnia Mieszkaniowa, Wspólnota).

Jeżeli potrzebujesz pomocy w przygotowaniu dokumentów, wykonaniu projektu lub kosztorysu - pomożemy Ci!


 

Zakres prac i zakupów w ramach likwidacji barier

Likwidacja barier architektonicznych

Likwidacja barier w komunikowaniu się

Likwidacja barier technicznych

 • budowa pochylni
 • dźwig osobowy
 • podnośnik
 • poręcze w ciągach komunikacyjnych
 • uchwyty w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych
 • likwidacja progów
 • likwidacja różnic poziomów ciągów komunikacyjnych, podłóg
 • wymiana ościeżnic i drzwi
 • podłogi antypoślizgowe
 • urządzenia wspomagające odbiór dźwięku telewizora
 • telefon ze wzmacniaczem/cewką indukcyjną
 • budzik świetlny/wibracyjny
 • sygnalizacja optyczna dzwonków do drzwi, telefonu itp.
 • instalacja dźwiękowa sygnalizacyjno-alarmowa
 • telefon
 • CB - radio
 • montaż osprzętu umożliwiającego otwarcie drzwi i okien w niestandardowy sposób
 • montaż zabezpieczenia wypełnienia skrzydła przed stłuczeniem lub wymiana skrzydła drzwi
 • zmiana sposobu oświetlenia
 • trwałe oznakowanie piktogramami budynku, w którym zamieszkuje osoba niepełnosprawna
 • zakup urządzenia umożliwiającego osobie z dysfunkcją prowadzenie samochodu
 • zakup wózka inwalidzkiego z napędem elektrycznym

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

Programy PFRON